لو دخل شخص بتمامه فى الفرج؛ فلا نص عندنا. وقالت الشافعیة: إن بدأ فى الدخول بذكره اغتسل، وإلا فلا كأنهم رأوه كالتغییب فى الهوىّ.

اگر کسی با تمام وجودش داخل فرج شود، نصى در نزد ما در این باره نیست؛ اما شافعیه گفته‌اند كه اگر در هنگام وارد شدن با ذكرش وارد شود، غسل لازم است؛ اما اگر با دیگر اندامش وارد شود، غسل ندارد؛ مثل این كه او را دیده است كه در هوا غیب شده است.

الصاوی المالكی ، أحمد بن محمد (متوفای1241هـ)، بلغة السالك لأقرب المسالك، ج1 ، ص 114، تحقیق: ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهین ، ناشر: دار الكتب العلمیة - لبنان/ بیروت ، الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1995م.


و فقیه نام‌آور دیگر مالكی‌ها، علامه دسوقى مالكى نیز همین فتوا را در حاشیه‌اش بر شرح الكبیر نقل كرده است:

فَلَوْ دخل الشَّخْصُ بِتَمَامِهِ فی الْفَرْجِ فَلَا نَصَّ عِنْدَنَا. وَقَالَتْ الشَّافِعِیَّةُ إنْ بَدَأَ فی الدُّخُولِ بِذَكَرِهِ اغْتَسَلَ وَإِلَّا فَلَا كَأَنَّهُمْ رَأَوْهُ كَالتَّغْیِیبِ فی الْهَوَاءِ.

الدسوقی المصری المالكی، محمد بن أحمد بن عرفة (متوفای1230هـ) ، حاشیة الدسوقی على الشرح الكبیر ، ج1 ، ص 129، تحقیق : محمد علیش ، ناشر : دار الفكر - بیروت .

ممكن است كه شافعی‌ها ناراحت شوند كه چرا فتواى دانشمندان ما را از زبان بزرگان مالكی‌ها نقل می‌كنید، اگر واقعاً راست است، از كتاب‌هاى خود شافعی‌ها مدرك بدهید، از این رو، و به خاطر این كه چنین بهانه‌اى باقى نماند، ما همین فتوا را از زبان بزرگان شافعى نیز نقل خواهیم كرد. شیخ طبلاوى شافعى كه از پرآوازه‌ترین دانشمندان تاریخ شافعی‌ها به شمار می‌رود، این فتوا را این چنین نقل می‌كند:

وَلَوْ دَخَلَ شَخْصٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَجَبَ عَلَیْهِمَا الْغُسْلُ وَلَوْ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِی ذَكَرِ آخَرَ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الرَّمْلِیُّ شَیْخُنَا وَ ع ش وَبُجَیْرِمِیٌّ.

اگر فردى وارد فرج زن بشود، بر هر دوى آن‌ها غسل واجب می‌شود، اگر (مردی) ذكرش را داخل ذكر (مرد) دیگرى نماید، بر هر دوى آن‌ها غسل واجب است؛ چنانچه شیخ ما رملى و بجیرمى به آن فتوا داده‌اند.

الطبلاوی الشافعی، منصور سبط الشیخ ناصرالدین الطبلاوی (متوفای1014هـ)، تحفة المحتاج فی شرح المنهاج ، ج3 ، ص 131، طبق برنامه المكتبة الشاملة.

همین فتوا را شروانى تالشى شافعى در حاشیه‌اش بر كتاب تحفة المحتاج نقل كرده است:

ولو دخل شخص فرج امرأة وجب علیهما الغسل ولو أدخل ذكره فی ذكر آخر وجب الغسل على كل منهما كما أفتى به الرملی شیخنا وع ش وبجیرمی .

الشروانی الطالسی الشافعی، عبد الحمید بن موسی بن بایزید بن موسی، حواشی الشروانی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج1، ص259 ، ناشر: دار الفكر – بیروت.

حالا این چه فرجى است كه می‌شود تمام بدن را وارد آن كرد، خود شافعی‌ها بهتر می‌دانند.


برچسب‌ها: تمام بدن به داخل فرج زن
+ نوشته شده در  شنبه سی ام دی ۱۳۹۱;ساعت 17:24;  توسط ابراهیم عباس زاده(( السیلاوی));  |